top of page

Boek: Het Kasteel van Rumbeke

Een oud verhaal - een nieuwe toekomst

Dit boek schetst de meervoudige evolutie van het kasteel: van de architectonische wijzigingen aan het gebouw, de diverse functies die het kasteel kreeg en de vele bewoners die hier woonden.

 

Je leest over hoe het kasteel werd aangepast aan de aanvallen van de Noormannen, over de families de Thiennes en de Limburg Stirum die hier woonden, over de impact van beide wereldoorlogen maar ook over de huidige kasteelheren, de BAAV.

cover boek.jpg

Het geheel wordt ondersteund door nieuwe (drone)foto’s en nooit eerder gepubliceerde documenten, onder meer uit het privé-archief van de graaf en gravin de Limburg Stirum.

Het boek telt 192 bladzijden en is uitgegeven door Uitgeverij Lannoo.

Het boek is te koop in het kasteel voor 39,99 euro.

Auteurs: Michel Nuyttens, Véronique Lambert, Rik Opsomer, Anneleen Cassiman, Hendrik Callewier, Raoul Boucquey, Luc Glorieux, Guido Vlieghe. 

EAN 9789401464086

download.jpg

Het Kasteel van Rumbeke is één van de parels van het Vlaamse architecturaal patrimonium. Aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten wordt de eeuwenoude geschiedenis van het kasteel uit de doeken gedaan, vanaf de vroege middeleeuwen tot vandaag.

 

Verschillende bijdragen schetsen de evolutie van het kasteel als symbool van macht en rijkdom in de middeleeuwen en zijn plaats in het feodale lappendeken, tot de nieuwe bestemming die het vandaag heeft gevonden. Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan de bouwgeschiedenis, de adellijke families die het kasteel bewoonden en de lotgevallen in de twintigste eeuw.

 

Wars van elke mythevorming werd een nieuwe, bevattelijke geschiedenis geschreven door een team enthousiaste medewerkers o.l.v. Michel Nuyttens.

bottom of page